Abraham

Abraham moest Izak offeren.
Izak lijkt op U Heere Jezus.
Ook U bent geofferd voor de zonden van mensen.
God, mag dat ook voor mijn zonden zijn?
Dat U mijn Verlosser bent?

Amen.