Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.

U bent gekomen, eeuwige God, om te zoeken wat verloren is.
U bent gekomen om ons te redden.
Er zijn er die daarvan niet meer willen weten,
die hun stoel hier leeglaten.
Wij bidden u voor hen die niet in de kerk willen komen,
een jongen die voor ons zat,
een dochter of zoon die niet meer meegaat,
een zuster van wie wij niet eens gemerkt hebben dat ze niet meer komt.
Heere, u kent ze nog.
Breng ze terug bij u en ons,
dan is er vreugde bij de engelen en bij ons.
Ontferm u, Vader, over uw afgedwaalde kinderen.

Amen