Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.

U bent gekomen, eeuwige God, om te zoeken wat verloren is.
U bent gekomen om ons te redden.
Er zijn er die daarvan niet meer willen weten,
die hun stoel hier leeglaten.
Wij bidden u voor hen die niet in de kerk willen komen,
een jongen die voor ons zat,
een dochter of zoon die niet meer meegaat,
een zuster van wie wij niet eens gemerkt hebben dat ze niet meer komt.
Heere, u kent ze nog.
Breng ze terug bij u en ons,
dan is er vreugde bij de engelen en bij ons.
Ontferm u, Vader, over uw afgedwaalde kinderen.

Amen

 

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Blijvend gebed voor een geestelijke opwekking in onze woonplaats en om toenadering tot elkaar van al de verschillende kerken met het oog op eenheid in verscheidenheid, tot een getuigenis in de wereld
 • Gebed voor deze wereld waar uitdaging en geweld aan de orde van de dag is.
 • Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.
 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid
 • Gebed voor IsraĆ«l als staat en als volk van Gods Verbond.
 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.
 • Gebed voor hen die (mede namens ons) de kerk elders en wereldwijd dienen
  – Familie Waanders, Groningen
  – Familie Bak en Carina Immink in Thailand
  – allerlei organisaties voor zending en evangelisatie (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB)
 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.