Catechismus gebed ‘Aanbidding, liefhebben en eren’

Vraag:
Wat eist God in het vierde en vijfde gebod?

Antwoord:
In het vierde, dat we op de sabbatdag de tijd door brengen in aanbidding van God. In het vijfde, dat wij onze vader en onze moeder liefhebben en eren.

Lezen: Leviticus 19:3
Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en Mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de HEERE, uw God.

Gebed:
Wij danken U, onze God, dat met Christus niets onmogelijk is.
Met onweerstaanbare kracht kan Hij harten vermurwen,
Hij kan scheppen en herscheppen, vernieuwen en afbreken,
opbouwen en tot leven brengen.
Help ons om deze waarheid te onthouden.
Wij bidden U ons te helpen om Uw geboden te begrijpen en te gehoorzamen.
Amen.

www.newcitycatechismus.nl