Catechismus gebed: Alleen in Christus ons heil

Vraag:
Zouden degenen die op Christus vertrouwen, hun heil moeten zoeken in hun eigen werken of nog wat anders?

Antwoord:
Nee,alles wat nodig is voor onze redding te vinden is in Christus.

Lezen: Galaten 2:16
16 weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Gebed:
Heere God, wij bidden U, help ons om Christus groot te maken.
Help ons om niet te roemen in ons eigen geloof, onze eigen gevoelens,
onze eigen kennis, onze eigen gebeden, onze eigen goedheid, onze eigen werken,
maar te roemen in niets anders dan Christus.
Alles wat nodig is voor redding wordt gevonden in Christus,
en toch brengen wij Hem niet genoeg glorie en heerlijkheid toe.
Leer ons steeds meer onze genadige en machtige Verlosser kennen.
Amen.

www.newcitycatechismus.nl