Catechismus gebed: Christus in onze plaats

Vraag:
Waarom moest Christus, de Verlosser, sterven?

Antwoord:
Wilde Christus in onze plaats sterven om ons te verlossen van de macht en de straf op de zonde en ons terug te brengen bij God.

Lezen: Kolossenzen 1:21-22
21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen,

Gebed:
Heere Jezus, U kent de wil van Uw Vader,
en kwam in de wereld om ons te redden.
U bent degene die redt! U, onze Verlosser,
stierf in onze plaats om ons te redden.
Vader, vergeef ons onze zonden omwille van Uw Zoon.
Laat Uw Geest waken over ons en laat Uw liefde altijd heersen in onze harten.
We vragen dit door Uw Zoon, in wie U altijd een welbehagen heeft.
Amen

www.newcitycatechismus.nl