Catechismus gebed ‘eerlijk en tevreden’

Vraag:
Wat eist God in het negende en tiende gebod?

Antwoord:
In het negende, dat we niet liegen of bedriegen. In het tiende dat we tevreden zijn, niet benijdend.

Lezen: Jakobus 2:8
Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.

Gebed:
Almachtige God, geef ons genade om elke dag voor U te leven
en help ons door dagelijkse gehoorzaamheid te groeien in het geloof
en in de kennis van Uw heilige Woord.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

www.newcitycatechismus.nl