Catechismus gebed: Heling van de gebroken schepping

Vraag:
Waarvan heeft Christus’ dood ons nog meer verlost?

Antwoord:
Ieder deel van de gevallen schepping.

Lezen: Kolossenzen 1:19-20
19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Gebed:
Hemelse Vader, help ons te weten dat alles toebehoort aan de Heere Jezus.
Dat Hij gestorven is om ons te redden en ons van alle dingen te verlossen.
Help ons om alles te doen we wat we kunnen om deze gebroken schepping helen, wat Hij op een dag perfect zal doen.
Amen

www.newcitycatechismus.nl