Catechismus gebed: Het Woord van God lezen

Vraag:
Hoe moet het Woord van God gelezen worden?

Antwoord:
Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, en het in praktijk brengen in ons leven

Lezen: 2 TimotheĆ¼s 3:16-17
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Gebed:
Almachtige en eeuwige God,
wij bidden in de naam van Uw geliefde Zoon,
onze Heere Jezus Christus.
Geef ons trouwe predikers die in oprechtheid over Uw Woord zullen spreken.
Leer ons om Uw Woord lief te hebben en te waarderen,
en het in de praktijk te brengen in ons leven.
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede.
Amen.

www.newcitycatechismus.nl