De boze Farao

Farao diende God niet.
Ik bid voor alle belangrijke mensen die God niet dienen.
Wat is dat erg.
Wilt u geven dat ze U leren kennen en Koning Jezus mogen dienen?

Amen.