Gebed om opwekking in de kerk en eenheid tussen de kerken

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Gebed om opwekking in de kerk en eenheid tussen de kerken

Johannes 17: 21 ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Het gebed om eenheid wordt gekoppeld aan het getuigenis dat we van Jezus uitdragen. Dat is wat Christus graag ziet in zijn gemeente: een groep gelovigen die samen sterk staan en daardoor een krachtig getuigenis vormen van wie Christus is. Zonder die eenheid zal ons getuigenis van Jezus nooit krachtig zijn. Zonder eenheid ziet de wereld Jezus niet in ons.

De Heilige Geest is de Geest van eenheid. Heeft gebed om opwekking niet alles te maken met gebed om eenheid?

Bid om eenheid tussen de kerken en bid om opwekking in de kerk.

 

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Gebed voor deze wereld waar uitdaging en geweld aan de orde van de dag is.
 • Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.
 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor het ongeboren leven
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid
 • Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.
 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.
 • Gebed voor hen die (mede namens ons) de kerk elders en wereldwijd dienen
  – Familie Waanders, Groningen
  – Familie Bak en Carina Immink in Thailand
  – allerlei organisaties voor zending en evangelisatie (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB)
 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.
 • Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.