Gebed van Izak

De knecht van Abraham bidt tot God.
Izak bidt tot God.
Help mij om te bidden tot U,
ik mag U alles vragen wat ik nodig heb.

Amen.