Gebed voor deze wereld (vol uitdaging en geweld)

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Gebed voor deze wereld (vol uitdaging en geweld)

Trouwe God en Vader in de hemel,
Verslagen en bevreesd vanwege het geweld
dat onze wereld steeds weer treft
zoeken wij steun en houvast bij u.

Wij bidden voor familieleden, van slachtoffers van geweld,
om kracht en troost, om dit verlies te dragen.

Wij belijden onze verantwoordelijkheid
voor een wereld vol geweld.

Leer ons antwoord te geven van liefde en gerechtigheid.
In de hoop op de vervulling van de belofte van Uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heere:
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Amen.

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.
 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid
 • Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.
 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.
 • Gebed voor hen die (mede namens ons) de kerk elders en wereldwijd dienen
  – Familie Waanders, Groningen
  – Familie Bak en Carina Immink in Thailand
  – allerlei organisaties voor zending en evangelisatie (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB)
 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.
 • Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.
 • Blijvend gebed voor een geestelijke opwekking in onze woonplaats en om toenadering tot elkaar van al de verschillende kerken met het oog op eenheid in verscheidenheid, tot een getuigenis in de wereld