Gebed voor gezinnen

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Gebed voor gezinnen

Zoals een huis uit vier opgetrokken muren bestaat, zijn er ook vier draagmuren voor een christelijk gezin.

1. Discipline. Zonder deze muur staat het gezin bloot aan allerlei verleidingen van de wereld en van boze machten.
Bid om inzicht bij ouders en begrip bij kinderen wanneer het gaat om opvoeding en discipline.
2. Het goede voorbeeld geven. Spreuken 22:6  “Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.”
Bid dat ouders goede voorbeelden mogen geven.
3. Gebed. Het gezin dat samen bidt, blijft samen. Veel onderlinge ruzies en gezinsproblemen worden in en door het gebed vanzelf opgelost. Niets kan een christelijk gezin dichter bij elkaar brengen dan het gebed.
Bid om openheid en gezamenlijk gebed in de gezinnen.
4. Redding is de basis, het fundament van elk christelijk gezin. Door het geloof in het offer van Christus mogen we leven als geredde mensen.
Bid om dit levende geloof  in de gezinnen.

Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid
 • Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.
 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.
 • Gebed voor hen die (mede namens ons) de kerk elders en wereldwijd dienen
  – Familie Waanders, Groningen
  – Familie Bak en Carina Immink in Thailand
  – allerlei organisaties voor zending en evangelisatie (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB)
 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.
 • Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.
 • Blijvend gebed voor een geestelijke opwekking in onze woonplaats en om toenadering tot elkaar van al de verschillende kerken met het oog op eenheid in verscheidenheid, tot een getuigenis in de wereld
 • Gebed voor deze wereld waar uitdaging en geweld aan de orde van de dag is.