Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.

“Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.” Psalm 122:6

Dank God dat Hij Zijn volk bewaart en dat pogingen om Zijn volk in geest te vernietigen vruchteloos zijn gebleken.
Bid om de spoedige komst van het Koninkrijk van God.
Dank voor Gods reddende hand voor Zijn volk Israël.
Bid dat het voorzegde herstel van Israël spoedig mag aanbreken.
Bid voor bescherming voor Israël.
Bid voor de eenheid van het volk Israël. Dat men elkaar niet haat omwille van het eigen gelijk, maar eensgezind de Heere wil navolgen om zo Zijn opdracht te vervullen om een licht voor de wereld te zijn.

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.
 • Gebed voor hen die (mede namens ons) de kerk elders en wereldwijd dienen
  – Familie Waanders, Groningen
  – Familie Bak en Carina Immink in Thailand
  – allerlei organisaties voor zending en evangelisatie (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB)
 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.
 • Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.
 • Blijvend gebed voor een geestelijke opwekking in onze woonplaats en om toenadering tot elkaar van al de verschillende kerken met het oog op eenheid in verscheidenheid, tot een getuigenis in de wereld
 • Gebed voor deze wereld waar uitdaging en geweld aan de orde van de dag is.
 • Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.
 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor het ongeboren leven
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid