Gebed voor zending en evangelisatie

Op deze pagina staan punten voor gebed. Wilt u of wil jij ook gebedspunten indienen? Stuur dan een mail naar jozuaproject@gmail.com

Vandaag: Gebed voor zending en evangelisatie

Wilt u concreet meeleven met christenen en zendingswerkers in andere landen? Bid voor hen! (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van de GZB elders op deze site).

Vanuit ‘het Pand’ in Groningen is Jan Waanders als evangelist actief. Als gemeente zijn we betrokken op het werk wat hij daar mag verrichten. Bidt dat het evangelie ook in de stad doorgegeven kan worden.

Iets verder van huis treffen we de familie Bak aan in Thailand. Zij begeleiden en ondersteunen daar nieuwe zendelingen en zijn actief in het kinderwerk. Carina Immink is bij dit gezin als onderwijsvrijwilliger aan het werk. Op de website van het OMF lezen we waarom we moeten en mogen bidden voor Thailand: “Thailand is een land waar we jarenlang niet veel resultaat hebben gezien, maar nu ervaren we dat God aan het werk is. Het is geweldig om te zien dat een aantal Thailanders niet alleen tot geloof in Jezus is gekomen, maar ook andere Thailanders tot geloof leiden.”

 

Andere punten om voor te bidden / danken:

 • Dankzegging en voorbede voor de voortgang van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest in de gemeente.
 • Bid om terugkeer van allen die steeds meer op afstand geraken.
 • Blijvend gebed voor een geestelijke opwekking in onze woonplaats en om toenadering tot elkaar van al de verschillende kerken met het oog op eenheid in verscheidenheid, tot een getuigenis in de wereld
 • Gebed voor deze wereld waar uitdaging en geweld aan de orde van de dag is.
 • Bid dat gezinnen plaatsen mogen zijn waar de liefde en vrede van Christus heerst.
 • Gebed voor het koningshuis.
 • Gebed voor het ongeboren leven
 • Gebed voor allen die in verpleeghuizen zijn opgenomen alsook ouderen.
 • Gebed voor broeders en zusters die psychische zorgen hebben.
 • Gebed voor huwelijken en gezinnen in veel zorg en verdriet en gebrokenheid
 • Gebed voor Israël als staat en als volk van Gods Verbond.
 • Gebed voor de nieuw(e) te vormen regering
 • Gebed voor vervolgde christenen wereldwijd (kijk ook bij de dagelijkse gebedspunten van Open Doors)
 • Bid elke dag 1 minuut voor iemand die God niet kent of van Hem is vervreemd.