Gods koninkrijk

Daniël heeft gezegd dat Uw koninkrijk eens zal komen.
Wilt U geven dat ik ook in Uw koninkrijk mag wonen?
Daar kan ik U altijd dienen en liefhebben.

Amen.