GZB Gebedskalender: Bid voor Israël

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

Bid voor de organisatie ALEH in Israël, die
zich inzet voor de opvang en begeleiding
van mensen met een beperking. Bid voor
voldoende staf en vrijwilligers voor alle
activiteiten