GZB Gebedskalender: Bidden voor Frankrijk

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

Bid voor de UNEPREF, partnerkerk
van de GZB met zo’n 40 kerken in met
name Zuid-Frankrijk. We zullen de komende jaren intensiever samenwerken
en hopen samen het christelijk geloof
in Frankrijk een impuls te geven.