GZB Gebedskalender: Bidden voor Malawi

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

Er zijn de afgelopen tijd verschillende trainingen gegeven aan mensen die preken,
maar geen theologische opleiding hebben
gevolgd. Bid dat deze trainingen hun doorwerking hebben in de lokale gemeenten.