GZB Gebedskalender: Bidden voor Nederland

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

Bid om inspiratie en om Gods leiding
als GZB-medewerkers in overleg met
partnerkerken zoeken naar wegen om
mensen die God niet kennen te bereiken met de bevrijdende boodschap
van het Evangelie.