GZB Gebedskalender: Bidden voor Nicaragua

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

De betrokkenheid van de gemeenten in
Nederland bij zending is van essentieel
belang. Het leren van de wereldkerk is een
zegen en de rol van de jongeren onmisbaar. Vanavond is de Algemene Vergadering van de GZB. Komt u ook? Bid voor een
goede samenkomst.