GZB Gebedskalender: Congo

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

Verpleegkundig – en administratief
personeel in het ziekenhuis waar Willem
en Joanne Folmer werken, zijn vaak
onvoldoende opgeleid. Bid om wijsheid en
geduld voor Willem en Joanne om hen te
begeleiden en te onderwijzen.