GZB Gebedskalender: Costa Rica

Met de GZB-gebedskalender kunt u elke dag bidden voor één van onze zendingswerkers of projecten in onze vijf werkgebieden: de lege kerk in Europa, de bedreigde kerk in het Midden-Oosten, de jonge kerk in Azië, de groeiende kerk in Afrika of de dienende kerk in Latijns-Amerika.

In Costa Rica wisselen mensen regelmatig
van kerk, wellicht op zoek naar
ervaringen die de vorige kerk niet gaf. Bid
voor trouw, onderlinge liefde en respect,
waardoor mensen zich ook op de langere
termijn met elkaar verbonden weten.