In de gevangenis:

Jozef zit onschuldig in de gevangenis.
Ik wil bidden voor alle mensen in de gevangenis die iets fout hebben gedaan.
Heer, wilt u ze vergeven en geven dat ze U de Heere Jezus mogen kennen.
En wilt u mij helpen om mij niet beter te voelen dan iemand die in de gevangenis zit.

Amen.