Jezus is geboren

Dank U wel God, dat U Uw Zoon Jezus zond naar de aarde.
Dat Hij is gekomen als Redder van mijn zonden.
Wilt u geven dat Hij ook de Redder mag zijn van …(namen invullen)?

Amen.