Op vrijdag bidden wij voor de zieken, voor degenen die moeten lijden, voor Israël.

Barmhartige God,
er zijn zoveel mensen
die ziek zijn,
die pijn lijden,
die beschadigd zijn
naar lichaam en ziel.
Wij bidden U voor hen,
want wij weten dat U met hen bewogen bent.

Er zijn zoveel mensen
die veracht en vertrapt worden,
alleen omdat ze anders zijn dan hun omgeving.
Er zijn zoveel mensen
die elke dag nog de pijn voelen
van wat hen eens is overkomen.
Wij bidden U voor hen,
want zij weten dat zij U ter harte gaan.

En voor Uw volk Israël, HEERE,
dat al zo lang en zo veel heeft geleden –
Wij bidden u voor Israël
want wij weten dat U het nooit in de steek laat.

Wij bidden U om genezing, om troost, om hulp en kracht.
Want U bent de Redder van wie arm is en ellendig.
Breng ons eenmaal allen samen
in het Rijk van Uw vrede,
waar U voorgoed alle tranen drogen zult. Amen