Op zaterdag bidden wij voor de eenheid in de kerk en voor de vrede in de wereld.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
U bent de Vader van allen
die U aanroepen in Jezus’ naam.
Vergeeft ons dat wij grenzen
tussen de kerken hebben getrokken
die er voor U niet zijn.
Zegen Uw kerk en laat zij
te midden van alle verscheidenheid
nooit vergeten
dat wat ons samenbindt
sterker is
dan dat wat ons scheidt.
Breng ons samen
met allen die U toebehoren
als één kudde onder één Herder.

Geef vrede op aarde,
zo bidden wij U,
vrede voor Jeruzalem
en vrede voor alle volkeren.
Dan zal het bloed niet
van de aarde roepen
tot de hemel.
De mensen zullen leven in vrijheid,
en de boodschap van Uw heil
zal wijd en zijd verkondigd worden.
Naar Uw Koninkrijk verlangt ons hart.
Kom, HEERE Jezus! Amen.