Open Doors – India

Bij iedere ontmoeting met de vervolgde kerk horen we altijd: “Bid voor ons”. Vervolgde christenen weten hoe belangrijk gebed is. Door te bidden krijgen ze de kracht en wijsheid op de momenten dat ze het nodig hebben. Door gebed weten we ons verbonden met de wereldwijde Kerk. Ons gebed versterkt vervolgde christenen. Met de gebedskalender van Open Doors kunt u iedere dag bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Bidt u mee

De schoonheid
van India staat in schril contrast met de
vijandschap tegenover christenen die
daar leven. Ze worden buitengesloten
door radicale hindoes en de regering kijkt
weg. Bid om bescherming en standvastigheid
voor Indiase christenen.