Open Doors – Irak

Bij iedere ontmoeting met de vervolgde kerk horen we altijd: “Bid voor ons”. Vervolgde christenen weten hoe belangrijk gebed is. Door te bidden krijgen ze de kracht en wijsheid op de momenten dat ze het nodig hebben. Door gebed weten we ons verbonden met de wereldwijde Kerk. Ons gebed versterkt vervolgde christenen. Met de gebedskalender van Open Doors kunt u iedere dag bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Bidt u mee

Veel Iraakse christenen keren
terug naar hun huizen: een positieve ontwikkeling. Tegelijk lopen velen van hen met een
gebroken hart rond. Bid dat de Here God hoop
en licht doet stralen in hun harten. (Lees over
hoop en licht brengen in Irak op pagina 16-18 van
het Open Doors Magazine)