Verootmoedigingsgebed: ‘ons gebed voor voorgangers’

Bidt u mee deze week?
… en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.
2 Kronieken 7 vers 14 en 15

Gebed:
Heere, U bent de Landman.
De oogst is zo groot en
daarom bidden wij U om de uitzending
van arbeiders in Uw wijngaard.

Vergeef ons dat we zo gemakkelijk klagen
over de gaven van Uw dienaren.
Vergeef ons dat we snel een oordeel hebben
over de verkondiging.
Leert U ons om met volharding te bidden
voor onze voorgangers.

Wij bidden U voor onze predikanten.
Geeft U hen de woorden bij de voorbereiding
en bij de verkondiging in Uw huis.
Leidt U hen door Uw Geest,
zodat zij vrijmoedig mogen spreken.
Geeft U hen wijsheid en
voortdurend nieuwe krachten.

Heere, U bent onze God,
U hebt ons licht gebracht.
Gezegend is hij wie komt
met de naam van de Heere
U loven wij, want U bent goed.
Eeuwig duurt Uw trouw.
Amen

Lukas 10
Efeze 6: 19, 20
Psalm 118: 26, 27 ,28