Verootmoedigingsgebed: ‘onze omgang met het Woord’

Bidt u mee deze week?
… en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.
2 Kronieken 7 vers 14 en 15

Gebed:
Uw woord is levend,
krachtig en scherper dan een zwaard.
Uw woord geeft mij inzicht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Heere, vergeeft U ons dat we zo slordig
omgaan met Uw woord.
We nemen zo weinig tijd om te
luisteren naar Uw stem.
Op drukke dagen, vol lawaai
en dingen die gedaan moeten worden;
leert U ons juist dan om tijd te vinden
voor de omgang met U.

Onze ziel dorst naar U.
Bij U is het Leven.
Zend Uw licht en Uw Waarheid,
laten zij ons leiden.
Amen.

Hebreeën 4: 12
Psalm 119: 95, 105
Psalm 42: 3 en Psalm 43:3