Voorbede: God maakt zich afhankelijk van ons

Wij mogen weten, Vader, dat, wanneer wij bidden om wijsheid,
wij dat ook zullen ontvangen.
Dat is immers een belofte uit Uw Woord.
De wijsheid waar wij om bidden, Heere, is wijsheid vanuit Uw Troon.
Wijsheid die ons leven richting en invulling geeft.
Laat in ons gebed het gebed om wijsheid nooit ontbreken.

Het is goed om de noden van de wereld en onze verlangens bij U neer te leggen,
met open handen, o God, zodat U ze kunt vullen.
U kunt onze gebeden verhoren, of onze gedachten hierover veranderen,
waardoor we vrede van U ontvangen voor de situatie waar we voor bidden.

Amen.

Punten om voor te bidden

  • Gebedspunten GZB en Open Doors
  • Onze gezinsleden
  • Onze kerkelijke gemeente
  • Rijssen
  • Onze regering
  • De wederkomst van onze Heer, Jezus Christus
  • Danken voor de gebeden die God heeft verhoord en de wensen die Hij heeft vervuld
  • God prijzen om Wie Hij is en je verwonderen dat Hij Zich zo afhankelijk maakt van ons gebed