1 Johannes 1:8-2:2

8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Je moet jezelf niet voor de gek houden.
Als je denkt dat jij geen zonden doet, lieg je tegen jezelf.
Wees eerlijk; belijd je zonden aan God.
Als je dat doet, wil Hij je zonden vergeven.
In de hemel heb je een advocaat, de Heere Jezus.
Als jij je zonden belijdt, zegt Hij tegen God de Vader:
“Ik heb de straf voor die zonden al gedragen.
om zo zondaren met U te verzoenen.”
Dus doe niet alsof jij geen verkeerde dingen doet.
God weet ervan.
Hij wacht op het moment dat jij aan Hem je schuld bekent.