1 Korinthe 12:26

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee.
Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.

Paulus vergelijkt de christelijke gemeente met een lichaam,
waarvan de Heere Jezus het Hoofd is.
Alle lichaamsdelen zijn met elkaar verbonden.
Als aan één orgaan iets mankeert, merkt het hele lichaam dat.
Zo moet het in de gemeente ook zijn.
Het is Gods bedoeling dat we met elkaar meeleven,
in vreugde én verdriet.
Dat geldt voor de gemeente waar je zelf bij hoort,
maar ook voor de wereldwijde Gemeente.
Wat doe je om met anderen (dichtbij en veraf) mee te leven?