1 Samuel 16: 1-7

De Heere kijkt naar je hart
1 Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen.
2 Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen.
3 Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal.
4 En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede?
5 Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer.
6 En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde.
7 Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.

Israël heeft een koning gekregen, Saul. Maar omdat Saul ongehoorzaam aan de Heere is geweest, zal zijn zoon geen troonopvolger zijn als Saul gestorven is. De Heere kiest een man naar Zijn hart, die koning mag zijn over Israël. Samuel moet hem zalven. Hij wordt naar Bethlehem gestuurd om één van de zonen van Isaï tot koning te zalven. Zodra Samuel Eliab ziet, denkt hij: ‘Dat is hem!’ Eliab ziet er in zijn ogen als een koning uit. Maar de Heere denkt er heel anders over. Hij kijkt niet naar de buitenkant, maar naar het hart. Hij kent elk mens door en door. Ook jou. Hij weet welk karakter je hebt, wat je denkt en voelt. Je kunt er heel goed uitzien, maar is jouw hart gericht op God? Wil jij de Heere gehoorzaam zijn? Dat is waar God op let.