1 Samuel 20:17

En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem liefhad,
want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel.

Jonathan vraagt of David zijn leven en dat van zijn gezin wil sparen,
als David koning wordt in plaats van Jonathans vader, koning Saul.
De twee mannen zijn boezemvrienden.
Ze houden meer van elkaar dan van hun eigen leven.
De haat van Saul houdt hen niet tegen om elkaar op te zoeken.
Jonathan denkt niet aan zijn eigen belang,
maar hij werkt mee aan Gods plan voor Davids leven.

Wees een vriend als Jonathan, een zegen voor de ander.