2 Korinthe 6:16

Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?
Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:
Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen,
en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Vergeet niet dat je als gelovige de tempel bent waar God in woont.
Een tempel is heilig, daar wordt God geƫerd.
Daarin hoort niets te komen wat Hij verkeerd vindt.
Geef Hem de ruimte om grote schoonmaak te houden
en je leven te vernieuwen.
Wandel met God, laat je door Hem leiden.