De Bijbel door: 2 Petrus 2:5-9

‘De Bijbel door’ is een radioprogramma van Trans World Radio, waarin u in vijf jaar de hele Bijbel kunt bestuderen, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Door het luisteren naar ‘De Bijbel door’ zult u een beter begrip krijgen van de Bijbel in zijn geheel.

© 2015 Thru the Bible Radio Network

2 Petrus 2:5 en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;
6. en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
7. en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft
8. – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –
9. dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.