De Bijbel voor jou: Cijfers zeggen niet alles

Met hoge cijfers kun je indruk maken. Een 9 voor een
wiskundetoets is prachtig, maar het zegt niet zo veel over wie jij
als persoon bent. Cijfers zeggen niet alles!

Richteren 7:7-11

7 Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats.
8 Zij namen de proviand van het volk en hun bazuinen met zich mee, maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De driehonderd man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem, in het dal.
9 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.
10 Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp,
11 en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen. Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond.

De richter Gideon heeft een leger van 32.000 soldaten.
Met dit leger moet hij de Midianieten gaan verjagen uit
Israël. Met een groot leger kun je indruk maken en je
tegenstander bang maken. Als legeraanvoerder hoop je
natuurlijk dat het vijandelijke leger al vlucht zodra het jou
met al die soldaten ziet aankomen.
God vindt 32.000 soldaten echter te veel. Om te voorkomen
dat Israël niet op God vertrouwt voor de overwinning,
moet Gideon de meeste soldaten wegsturen. Als
eerste mogen alle soldaten vertrekken die bang zijn voor
de vijand: 22.000 mannen gaan naar huis. Nu zijn er nog
10.000 soldaten over. Maar ook dit vindt God te veel.
Uiteindelijk blijven er maar 300 mannen over. Met dit
kleine legertje gaat Gideon het gevecht aan met Midian.
Dit kleine legertje is voor God genoeg. Hij laat zien dat
cijfers lang niet alles zeggen. Onze hemelse Vader zegt
hiermee: ‘Vertrouw alleen op Mij.’ Dit is een les voor
Gideon én voor ons.

Toepassing

‘’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in
Zijn hand ligt heel mijn levenslot.’ (Opwekking 42)