De Bijbel voor jou: De splinter en de balk

Vind jij het ook altijd gemakkelijker om bij een ander te zien wat iemand verkeerd doet, dan dit bij jezelf te zien?

Mattheüs 7:1-5
De splinter en de balk

1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?
5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

Heb geen oordeel over andere mensen, zo begint Jezus vandaag. Dan zal God jou ook niet veroordelen. Als jij kritisch bent naar anderen, zal God ook kritisch zijn naar jou toe … maar hoe kan dat? We hebben toch al twee weken gelezen over het onderscheid tussen goed en kwaad? Over wat wel en wat niet bij het Koninkrijk van God past?
Klopt, maar begin eerst maar eens in je eigen hart. Als je bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand, zie je heel goed wat de ander allemaal verkeerd doet, maar zou het kunnen zijn dat je je eigen fouten over het hoofd ziet? Haal eerst maar eens de balk uit je eigen oog. Dan pas ga je scherp zien. Als je zelf weer goed kunt kijken, kun je de ander pas echt helpen om van zijn splinter af te komen.
Weet je nog wat Jezus bij de zaligsprekingen beloofde aan de mensen met een rein en eerlijk hart? Zij zullen God zien – wat een prachtige belofte!

Toepassing

Hoe snel heb jij je oordeel over andere mensen klaar?