De Bijbel voor jou: Dank U, Vader

Jezus is er zeker van dat Zijn Vader Hem verhoort.

Johannes 11:32-44
De opwekking van Lazarus

32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.
33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.
34 En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.
35 Jezus weende.
36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
37 En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?
38 Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot, en er was een steen op gelegd.
39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.
40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?
41 Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.
42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.
43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!
44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan.

In de gesprekken met Martha en Maria zeggen beide zussen hetzelfde tegen Jezus: ‘Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ (vers 32, zie ook vers 21) Allebei hebben ze de wonderen gezien die Jezus gedaan heeft, allebei geloven ze in Jezus als hun Heere. Jezus gaat in gesprek met Martha en zegt tegen haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven …’ (vers 25)
Als Hij Maria ziet huilen, ‘[wordt] Hij heftig in de geest bewogen en [raakt Hij] innerlijk in beroering’ (vers 33). Jezus huilt mee met Maria. Twee dezelfde vragen van twee zussen en twee verschillende reacties van de Heere Jezus. Hij kent hen én Hij kent ook jou!
Als ze bij het graf komen, wordt de steen op het bevel van Jezus weggenomen. Hij gaat vervolgens in gebed. Elk wonder is een antwoord op een gebed. Jezus heft Zijn ogen omhoog en zegt: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.’ (vers 41) Een dankgebed van Jezus, ter­ wijl er iemand gestorven is. Hij is er zeker van dat de Vader Hem verhoort. Door dit wonder mogen de mensen de heerlijkheid van God zien en geloven dat Jezus gezonden is door de Vader.

Toepassing

Wordt jouw gebed verhoord?