De Bijbel voor jou: Boodschappenjongen

David komt na zijn aanstelling bij Saul blijkbaar nog geregeld thuis om voor de schapen te zorgen. Zijn vader stuurt hem als een boodschappenjongen met een kar vol etenswaren naar zijn broers in het leger.

1 Samuel 17:12-19
David en Goliath

12 David nu was de zoon van die man uit Efratha, uit Bethlehem-Juda, van wie de naam Isaï was en die acht zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde.
13 De drie oudste zonen van Isaï gingen op weg; zij volgden Saul ten strijde. De namen van zijn drie zonen die ten strijde trokken, waren: Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede Abinadab, en de derde Samma.
14 David was de jongste, en de drie oudsten waren Saul gevolgd.
15 Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden.
16 De Filistijn kwam ’s morgens vroeg en ’s avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar veertig dagen lang op.
17 En Isaï zei tegen zijn zoon David: Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden, en breng ze snel bij je broers in het leger,
18 en breng deze tien melkkazen naar de bevelhebber over duizend. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat, en neem een levensteken van hen mee terug.
19 Saul en zij, en alle mannen van Israël, zijn in het Eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen.

Anderen bepalen steeds of David moet komen opdra­ ven: Saul, zijn vader, zijn oudere broers … Hoe zou jij daarop reageren?
David lijkt steeds buiten de ‘echte mannenwereld’ gehou­ den te worden. Hij kan opdraven als er boodschappen gedaan moeten worden of op de harp moet worden gespeeld. Maar juist daardoor heeft God al die tijd David gevormd: hij leert wachten en is getraind om anders te kij­ ken en anders te luisteren dan mensen om hem heen.
In Rwanda kwam ik enkele jaren geleden een jongen tegen met heel veel visie. Hij had in de jaren ervoor lang moeten wachten om iets van zijn gaven en talenten in de kerk in te kunnen zetten. Steeds werd hij klein gehouden door ande­ ren en dat frustreerde hem weleens, maar daardoor had hij geduld geleerd en afhankelijkheid van God. Ook zijn manier van kijken naar mensen en situaties was anders dan bij anderen. Hij is uitgegroeid tot een inspirerende kerkleider.

Toepassing

Denk niet te klein over jezelf en bedenk dat God jouw wachten en je frustraties gebruikt om je juist met kracht in te zetten als boodschappenjongen (of boodschappen- meisje natuurlijk).