De Bijbel voor jou: De vergeten gast

Gastvrijheid is iets goeds, waar we naar moeten streven. Maar toch is een waarschuwing ook nodig, omdat gastvrijheid soms kan doorslaan.

Lukas 10:38-42
Maria en Martha

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.
39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.
40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Soms zijn we zo druk bezig dat we vergeten wat echt belangrijk is. Martha is ontzettend druk bezig met bedienen en dat is goed bedoeld. Maar ze wordt zo in beslag genomen door alles wat hoort bij gastvrijheid, dat ze haar Gast niet hoort. Jezus geeft aan hoe Hij naar de situatie kijkt: Martha maakt zich druk over de verkeerde dingen. Hij zegt niet dat Martha’s werk nutteloos is, maar wijst haar erop dat ze de verkeerde prioriteiten heeft.
Misschien is jouw manier van gastvrij zijn wel door heel veel dingen te regelen en op een hele praktische manier voor mensen te zorgen. En daar is niets mee mis, zolang je maar niet vergeet dat het uiteindelijk gaat om de mensen zelf, niet om alle praktische klusjes om het bezoek heen. Uiteindelijk gaat het bij gastvrijheid niet om materiële dingen, maar om je houding. Het gaat niet om maaltijden of mooie spullen, hoewel die dingen heel prettig kunnen zijn. Het gaat om het contact met de gast die er is. Een goede tijd met vrienden, luisteren naar elkaar en kunnen praten over wat belangrijk is.

Toepassing

Neem jij genoeg tijd om naar mensen te luisteren?