De Bijbel voor jou: God laat Zijn volk niet los

Hoe reageer jij als jouw liefde niet wordt beantwoord?

Romeinen 11:6-12
Beloften voor Israël

6 Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.
7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard,
8 zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
9 En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding.
10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom.
11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Paulus zegt dat de Joden die de Heere Jezus afwijzen als Redder, verhard zijn. Ze hebben zo lang vastgehouden aan hun onwil om de Heere Jezus te erkennen als Gods Zoon, dat ze nu niet anders meer kunnen. Ze zijn verblind, waardoor ze Jezus niet zien zoals Hij is. En ze zijn doof, waardoor ze het Evangelie niet kunnen verstaan.
Omdat de Joden het Evangelie niet wilden geloven, is het naar de heidenen gegaan. De Heere wil dat Zijn volk jaloers wordt op de heidenen die zich hebben bekeerd en leven met Israëls God. Hij hoopt dat de Joden daardoor bij Hem terug zullen komen en hun Redder zullen liefhebben.
Paulus heeft hoge verwachtingen: als door de val van Israël heidenen gered kunnen worden, gaan er geweldige dingen gebeuren, wanneer de Joden de Heere Jezus als hun Messias gaan belijden! Want God laat Zijn volk niet los! Laten we daarom bidden dat het volk Israël jaloers zal worden op christenen die leven met Israëls God.

Toepassing

Bid of de Heere jouw liefde voor Hem wil laten groeien, zodat je Zijn liefde voor jou kunt beantwoorden.