De Bijbel voor jou: Jaloezie kan goed zijn

Heb je weleens expres geprobeerd iemand jaloers te maken?

Romeinen 11:13-18
Wortel en takken

13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk,
14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.
15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom,
18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Paulus, die het Evangelie aan de heidenen verkondigt, doet zijn uiterste best om de Joden jaloers te maken, zodat zij ook tot geloof in de Heere Jezus komen. Het is zijn eigen volk, zijn familie en hij wil dat ook zij gered worden. De gelovigen uit de heidenen moeten niet denken dat ze beter zijn dan de Joden. Het is niet alleen goed voor Israël, maar ook voor de wereld als Joden in de Heere Jezus gaan geloven. Laten we daarvoor bidden.
God blijft trouw aan Zijn verbond met Israël. Wij mogen dankbaar zijn dat God niet loslaat waar Hij mee begonnen is. Dat betekent voor ons hetzelfde als voor Israël: als we zijn afgedwaald, is er altijd een weg terug. De Heere zal ons met open armen ontvangen, wanneer we eerlijk onze zonden aan Hem opbiechten. Dan maakt Hij een nieuw begin met ons.

Toepassing

Wie van je familie en vrienden wil jij jaloers maken, zodat hij/zij de Heere Jezus ook wil leren kennen? Hoe doe je dat?