De Bijbel voor jou: Etiket

Jezus zocht niet de populariteit.

Lukas 19:1-10
Zacheüs

1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen.
2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk.
3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.
4 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.
5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.
6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met blijdschap.
7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.
8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.
9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

We hebben gisteren al gezien dat Jezus juist daar te vinden is waar niemand wil zijn. Misschien kun je het je nog wel voorstellen dat je iemand helpt die kwetsbaar is, maar vandaag lezen we dat Jezus wilde zijn bij Zacheüs, een man die niet bepaald populair was. We lezen dat Zacheüs rijk was en waarschijnlijk een deel van zijn geld had verdiend door mensen op te lichten. Veel mensen die het zien gebeuren, spreken er schande van dat iemand als Jezus wil omgaan met de zondige Zacheüs.
In de Colombiaanse samenleving horen we veel vooroordelen en soms zien we dat iemand die ooit om wat voor reden dan ook in de fout is gegaan maar moeilijk van het etiket ‘zondig’ afkomt. De gedachte lijkt te zijn: eens fout, altijd fout. Dit is niet wat Jezus ons leert. Jezus weet dat God ieder mens kan veranderen en dat we nooit iemand mogen afschrijven. Wij moeten bij mensen zijn die Gods bevrijding nodig hebben, ook als het gaat om mensen die voor velen het etiket ‘zondig’ hebben. Dit kan betekenen dat we – net als Jezus – er niet populairder op worden.

Toepassing

Wie in jouw omgeving heeft een etiket? Wat kan je voor hem of haar doen?