De Bijbel voor jou: Gods Geest in ons

Wat stel jij je voor bij Gods Geest in jou? Wat doet Hij in jou? Paulus vertelt ons dat Hij alles anders maakt. Kun jij een paar voorbeelden bedenken?

Romeinen 8:1-17
Het leven door de Geest

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees,
4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.
6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.
7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.
10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.
11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven.
13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.
14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Als Gods Geest niet in je woont, dan hoor je niet bij Hem. Nadat Paulus dit duidelijk gemarkeerd heeft, vertelt hij wat het betekent als Gods Geest in je woont.
Na de vele tegenstellingen die we eerder tegenkwamen in Romeinen eindigt hij met het voorbeeld van een kind en een slaaf. Als de Geest in je woont ben je geen slaaf meer van de zonde, maar ben je een kind van God. Hoe weet je dat Zijn Geest in je woont? Dat vertelt de Geest jou. Wat ontzettend bijzonder is dat! Daardoor kun je niet anders dan uitroepen: Abba, Vader. Roep jij dat weleens naar God, moe van de vele keuzes die van je gevraagd worden? Ja, want de strijd blijft. Het lijden hoort erbij, maar je bent geadopteerd door God de Vader! Hij heeft jou als Zijn kind aangenomen. Jij ontvangt Zijn onvoorwaardelijke liefde! Hij geeft vrede en leven. Dat je overleeft in een wereld die je bij God wil weghalen.

Toepassing

Abba is Aramees voor ‘vader’. Waarom zou Paulus twee keer ‘vader’ achter elkaar opgeschreven hebben? Ik denk omdat Jezus Zijn Abba zo aansprak. Wat denk jij?