… maar verlos ons van de boze.

1 Petrus 5:5-9
In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

… maar verlos ons van de boze. Mattheüs 6:13
Jezus laat er geen misverstand over bestaan: de boze, de satan, is een realiteit. Mensen kunnen verstrikt zitten in het kwaad. ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw
…’ (1 Petrus 5:8) Wees ook waakzaam op uw vakantie­ adres, voeg ik toe voor de vakantiegangers. De satan is een leugenaar die uit is op de ondergang van mensen. Het is naïef en gevaarlijk om de macht en invloed van de boze niet serieus te nemen.
Tegelijkertijd zeggen we: wie gelooft in Jezus, hoeft niet bang te zijn voor de boze. Jezus heeft hem overwonnen en aan de ketting gelegd. De macht van de boze is beperkt en hij zelf weet al dat hij een verslagen vijand is.
We bidden: ‘Vader, verlos ons van de boze.’ Dat wil zeg­ gen: ‘Vader, trek ons uit de greep van het kwaad.’ Wie gelooft in Jezus weet: mijn Heiland is gekomen om mij te leiden tot het volle leven met God; Hij bevrijdt mij van de boze. Bij satan is verderf en leugen, maar bij de Heiland is leven en overvloed, vergeving en bevrijding. Houd moed! Spoedig zal de Heere ons voor eens en voorgoed verlossen van de boze.

Zingen:
Avondzang:4 en 5
Op Toonhoogte lied 310