En wat u van mij gehoord hebt (…) vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.

2 Timotheüs 2:1-7
Strijd en lijden

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.
4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.
5 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.
6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.
7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.

En wat u van mij gehoord hebt (…) vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Timotheüs 2:2
Hoe is het mogelijk dat het Evangelie van Jezus Christus zich verspreid heeft over de hele aarde als we bedenken dat het begon met een handjevol discipelen? Paulus geeft ons in dit bijbelgedeelte het antwoord op deze vraag.
Hij geeft zijn medewerker Timotheüs de sleutel in handen voor de verspreiding van het Evangelie tot aan de uitein­ den van de aarde. Daar zijn vier stappen voor nodig. Aller­ eerst heeft Paulus het Evangelie ontvangen van Christus Zelf (1:12). Vervolgens geeft hij het door aan Timotheüs (1:13-14). Nu moet Timotheüs dit ‘goede pand’ weer doorgeven aan ‘trouwe mensen’ die – en dat is de vierde stap – het weer onderwijzen aan ‘anderen’ (2:2). Zo vindt het Evangelie een weg door deze wereld.
Door de kerkgeschiedenis heen hebben we gezien dat bij die verspreiding niet alleen evangelisten en zendelingen worden ingeschakeld, maar ook ‘leken’: mensen die aan­ geraakt zijn door Gods genade. Het is nog steeds nodig dat we mensen veranderen in discipelen, volgelingen van Christus. Wat kunnen wij daaraan bijdragen in ons gezin, in onze buurt, in ons land en zelfs wereldwijd?

Zingen:
Psalm 78:1 en 3
Op Toonhoogte lied 225:1, 3 en 6